Міжнародна діяльність кафедри географії, екології і методики навчання

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» міжнародна діяльність ведеться в рамках співпраці з такими міжнародними партнерами:

  1. Університет м. Бремена і Падерборна (Федеративна Республіка Німеччина).
  2. Університет м. Жиліни (Словацька  Республіка)
  3. Латвійський університет  (м. Рига, Латвійська Республіка)
  4. Транспортного науково-дослідного центру ОФІ (м.Брно, Чеська Республіка)

Проект EcoBRU сприяв безперервному навчанню викладачів професійно-технічних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл Білорусі, Росії та України. Для даної цільової групи розроблялися і впроваджувалися програми електроннoго (так званого e-Learning) навчання-курсів підвищення кваліфікації в галузі екологічної освіти.

Координація проекту велася Бременським університетом. Підтримка, в свою чергу, забезпечувалася європейськими університетськими і не університетськими партнерами з Німеччини, Латвії, Словаччини та Чеської Республіки.

Перший проектний рік був спрямований на підготовку викладачів вищих навчальних закладів в країнах-партнерaх на концептуальну роботу і розвиток системи електронного навчання (e-Learning). Другий рік проекту відводився на розвиток електронних курсів. На третьому проектному році проводилося тестування, впровадження та постійне вдосконалення курсів.

По проекту EcoBRU викладачами кафедри було видано програми, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, проведено міжнародні конференції.

28-29 листопада 2019 року у Гомельському державному університеті імені Франциска Скорини (м. Гомель, Білорусь) відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання наук про Землю в концепції сталого розвитку Білорусі і співдружніх держав».

У конференції взяв участь кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії, екології і методики навчання Борис Олексійович Чернов з доповіддю за темою кафедрального дослідження: «Туристсько-краєзнавча підготовка майбутніх учителів географії – завершення розвитку їх творчих потенцій».

Доповідь є продовження теми статті «Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність», опублікованої у Українському географічному журналі у 2018 р. (Scopus).

Перейти до вмісту