Наукова робота кафедри географії, екології і методики навчання

Організація наукової роботи у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідає чинним вимогам: у структурі закладу вищої освіти наявні наукові підрозділи і чітке відображення результатів їхньої діяльності.

На випусковій кафедрі географії, екології та методики навчання проводяться наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола кафедральної теми «Теоретико-методологічна сутність географії і дидактики географії вищої і загальноосвітньої школи» (науковий керівник – Чернов Б. О.) (Державний реєстраційний номер 0118U002080).

За останні 5 років викладачами кафедри захищені 2 кандидатські дисертації (Носаченко В. М., Дудка І. Г.), науковим керівником яких є викладач кафедри (Розсоха А. П.).

Здобутки: за кафедральною темою «Теоретико-методологічні особливості дидактики природничо-суспільних дисциплін загальноосвітньої і вищої школи» надруковані навчально-методичні посібники та монографії:

 1. Чернов Б. Особливості туристсько-краєзнавчої діяльності в рекреаційному регіоні: монографія / Б. Чернов, Б. Пангелов, К. Ковальська. – Переяслав-Хмельницький: О. М. Лукашевич, 2013. – 247 с.
 2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область / ред. Рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: В. П. Коцур (гол.) [та ін.]; авторск. колектив: В. П. Андрущенко, Б. О. Чернов, Л.М. Воловик, А.П. Розсоха та ін.; НАПН України; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи; Ін-т вищої освіти. – К.: Знання України, 2013. – 419 [1] с.
 3. Воловик Л.М. Периферійні райони Київської області: господарський розвиток, соціальні проблеми. Монографія. Периферійні райони Київської області: господарський розвиток, соціальні проблеми – Переяслав-Хмельницький, СКД. 2014. – 228 с.
 4. Дудка І. Г. Ландшафтознавство: практикум / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. – К.: Вид-во ПП Ісаєнко Н. І., 2015. – 198 с.
 5. Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхмкомісаріаті «Україна» (1941-1944 рр.): монографія; [наук. ред. О. М. Гончаренко; рец. К. В. Ковальська] / Б. О. Чернов. – Варшава: «Diamondtradingtour», 2015. – 40 c.
 6. Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхмкомісаріаті «Україна» (1941-1944 рр.): монографія; [наук. ред. О. М. Гончаренко; рец. К. В. Ковальська] / Б. О. Чернов. – Вид. 2-ге, доопр. і доповн. – К.: Міленіум, 2015. – 106 с.
 7. Чернов Б. Розвиток національної освіти в добу Української національно-демократичної революції початку ХХ ст. (1917-1920): монографія / Б. Чернов. – К.; «Міленіум», 2016. – 54 с.
 8. Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхмкомісаріаті «Україна» (1941-1944 рр.): монографія; [наук. ред. О. М. Гончаренко; рец. К. В. Ковальська] / Б. О. Чернов. – Вид. 3-тє, доопр. і доповн. – К.: Міленіум, 2016. – 106 с.
 9. Чернов Б. О. Програма підвищення професійної кваліфікації вчителів початкової шкли / Б.О.Чернов Б. – К.: Міленіум, 2017. – 24 с.
 10. Чернов Б. О. Географічне краєзнавство і краєзнавчий принцип навчання: Бібліографічний покажчик статей Б. О. Чернова / Б. О. Чернов. – К.: Міленіум, 2017. – 98 с.
 11. Чернов Б. О. Теоретико-методична сутність підвищення фахової підготовки вчителів початкової школи з екології: Навчальний посібник / Б. О. Чернов. – К.: Міленіум, 2017. – 144 с.
 12. Чернов Б. О. Філософсько-методологічні основи перепідготовки вчителів початкової школи з екології: Навч. посібник / Б. О. Чернов, С. М. Рик. – К.: Міленіум, 2017. – 178 с.
 13. Чернов Б. О. Фізична географія материків і океанів: Підр. для учнів 7 кл. загальноосв. закладів / Б. О. Чернов, О. Г. Стадник, І. М. Миколів. – К.: Міленіум, 2018. – 336 с.
 14. Антична педагогіка // Навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів / А. П. Розсоха. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 195с.
 15. Історико-педагогічний словник-хрестоматія // Навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів / А. П. Розсоха. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 58с.
 16. Носаченко В. М., Розсоха А. П. Професійна підготовка майбутніх учителів географії: картографічна складова. Монографія. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.) : К.: Кравченко Я.О., 2018 . – 383 с.
 17. Розсоха А. П., Бережна Л. В. Освітні системи економічного високорозвинених держав Західної Європи: Данія. Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія / за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2018. 384 с.

Науково-педагогічний колектив кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт. За останні п’ять років було здобуто:

у 2013-2014 н.р. Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Слесар Оксана (І місце).

у 2014-2015 н.р. Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Шоломей Ірина (ІІ місце).

у 2015-2016 н.р. Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Олійник Катерина (ІІ місце).

у 2017-2018 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з географії – Вульчин Марія (ІІІ місце), Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Білик Ольга (ІІ місце).

у 2018-2019 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з географії – Рябокляч Каріна (І місце), Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Осадчук Сергій (ІІ місце).

Перейти до вмісту