Професор Олег Топузов очолив екзаменаційну комісію на іспиті у бакалаврів-географів - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Професор Олег Топузов очолив екзаменаційну комісію на іспиті у бакалаврів-географів

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини факультету > Професор Олег Топузов очолив екзаменаційну комісію на іспиті у бакалаврів-географів

7 червня 2019 року свій перший на державний екзамен, який здавали студенти спеціальності «Географія» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» завітав доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки, віце-президент Національної академії педагогічних наук України Олег Топузов.

Іспит «Психолого-педагогічні дисципліни» включав основні категорії педагогіки: формування особистості, виховання, освіту, навчання; психологію (загальну, спеціальну); історію педагогіки; психолого-педагогічні технологій та є одним із видів підсумкової державної атестації випускників, які своє завдання завершують навчання.

Крім Олега Михайловича (голови комісії) відповіді на питання екзаменаційних білетів оцінювали такі члени екзаменаційної комісії: кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії, екології та методики навчання Борис Чернов; кандидат педагогічних наук, професор Антоніна Розсоха; кандидат історичних наук, доцент Катерина Ковальська; кандидат географічних наук, доцент Людмила Воловик; кандидат психологічних наук, доцент Наталія Видолоб. Зазначимо, що секретарями державних екзаменів були кандидат педагогічних наук, доцент Інна Дудка та кандидат педагогічних наук, старший викладач Володимир Носаченко.

Констатуємо, що під час екзамену студенти продемонстрували свої фахові компетенції та знання, отримані ними протягом навчання на бакалавраті.

До слова, по закінченню екзамену доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, голова екзаменаційної комісії Олег Топузов – усі рівня «відмінно» і «добре», що свідчить про те, що наш університет святкує обжинки й випускає у світ нове покоління своїх висококваліфікованих випускників-географів.

Прес-служба кафедри географії, екології та методики навчання

Leave a Reply

Перейти до вмісту