На Міжнародній науково-практичній конференції в Переяславі обговорили реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

На Міжнародній науково-практичній конференції в Переяславі обговорили реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри публічного управління та адміністрування > На Міжнародній науково-практичній конференції в Переяславі обговорили реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві

У п’ятницю, 30 жовтня 2020 року, у конференц-залі імені Василя Сухомлинського Університету Григорія Сковороди в Переяславі у змішаному форматі проведення, який передбачав як очну участь з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням соціальної дистанції, так і дистанційну участь за допомогою платформ Microsoft Teams та Zoom, відбулася міжнародна науково-практична конференція «Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві».

Робота конференції проходила за такими напрямами:

  • методологічні основи публічного управління та адміністрування сучасною освітою;
  • мультикультуралізм, відображення в українській освіті діалогу культур в умовах глобалізації;
  • етнічна ідентифікація, національний суверенітет, глобалізація: філософські, історичні, соціокультурні, соціально-психологічні аспекти сучасної освіти;
  • формування глобального освітнього та наукового простору вищої школи: виклики і перспективи;
  • роль державних механізмів для розв’язання проблеми ефективності функціонування міжнародних, урядових і неурядових організацій в освітньому просторі;
  • проблеми ефективності державного управління функціонування міжнародних, урядових і неурядових організацій в умовах глобалізаційних викликів;
  • стандарти здоров’язбереження, технологія моніторингу здоров’я;
  • законодавче та правове забезпечення всіх учасників здоров’язбережувального освітнього середовища, підготовка керівних кадрів освіти.

Основними тематичними секціями роботи конференції були:

Секція 1. Сучасні аспекти розвитку системи освіти в Україні у глобалізаційному та інформаційному суспільстві.

Секція 2. Підготовка професійних кадрів системи освіти та науки: проблеми та перспективи.

Секція 3. Інноваційні підходи до реформування системи освіти: наукові та практичні аспекти.

Секція 4. Механізми та інструментарій запровадження інноваційних механізмів реформування системи освіти з урахуванням закордонного досвіду.

Секція 5. Державні механізми управління системою здоров’язбережувальної освіти в Україні.

Секція 6. Формування управлінської культури у майбутніх управлінських педагогічних кадрів вітчизняної освіти.

Розпочали пленарне засідання конференції доктор наук з державного управління, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Марта Карпа та доктор наук з державного управління, Заслужений економіст України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом Олександр Акімов із доповіддю на тему «Визначення ролі інституційних чинників публічного управління в сфері освіти та науки України». Виступ доктора історичних наук, доцента, декана факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталія Коцура стосувався теоретичних підходів до проблем реалізації реформування системи державного управління в США. У свою чергу, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі Оксана Пархоменко-Куцевіл доповіла про теоретичні підходи до моделей формування антикорупційних органів державної влади, а доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України, проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом Євген Романенко – про реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Учасники конференції обговорювали актуальні питання розвитку процесів публічного управління в сфері освіти та науки.

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті Університету Григорія Сковороди в Переяславі https://fhpost.phdpu.edu.ua/.

За результатами конференції були прийняті рекомендації до органів державної виконавчої влади в частині реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України.

Прес-центр кафедри публічного управління та адміністрування

Leave a Reply

Перейти до вмісту