Студенти-біологи університету вперше проходять навчальну практику дистанційно - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій
Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри біології, методології і методики навчання > Студенти-біологи університету вперше проходять навчальну практику дистанційно

У середу, 18 листопада 2020 року, в дистанційному  форматі, з використанням сервісу відеоконференцій Zoom, під час проходження навчальної практики з генетики і основ селекції здобувачами вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) й 014 Середня освіта (Біологія)  факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, у рамках договірних відносин між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця провідними фахівцями наукової установи для практикантів було проведено цілу низку онлайн-лекції:

Сковородинівські здобувачі освіти могли прослухати лекції завідувачки відділу селекції великої рогатої худоби, кандидата сільсько-господарських наук Ольги Бірюкової на тему «Генетико-популяційні методи в скотарстві»,  старшої наукової співробітниці відділу генетики та біотехнології, кандидата сільсько-господарських наук Марії Добрянської – «Молекулярно-генетичні методи досліджень у тваринництві»,  лекцію «Збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні» старшої наукової співробітниці відділу генетики та біотехнології, кандидата сільсько-господарських наук Любов Стародуб,  «Інбридинг у молочному скотарстві» завідувача лабораторії інформаційних систем, кандидата біологічних наук Дмитра Басовського  та «Біотехнології у тваринництві. Формування групи корів-донорів та трансплантація ембріонів в Україні. Результати спільних досліджень»  асистента кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції Миколаївського національного аграрного університету  Ірини Лютої.

Після кожної доповіді студенти, викладачі й наукові співробітники інституту дискутували та ділилися власними думками, спостереженнями, поглядами з приводу тих чи інших питань генетики, селекції і біотехнології.

Керівники практики доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри біології, методології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Юрій Шапран та кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи Людмила Довгопола разом зі здобувачами вищої освіти висловлюють щиру вдячність за організацію і проведення у дистанційному форматі змістовних лекцій директору Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НАНУ доктору сільсько-господарських наук, професору, член-кореспонденту НААН Юрію Полупану  та його заступниці  з наукової роботи, доктору с.-г. наук, професору, академіку НААН України Ковтун Світлані Іванівні та провідним фахівцям наукової установи. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, якій не стає на заваді навіть повальна пандемія.

Прес-служба кафедри біології, методології і методики навчання

Leave a Reply

Перейти до вмісту