Залучення професіоналів-практиків до забезпечення науково-дослідної складової освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Залучення професіоналів-практиків до забезпечення науково-дослідної складової освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)»

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри документознавства та методики навчання > Залучення професіоналів-практиків до забезпечення науково-дослідної складової освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)»

Кафедра документознавства та методики навчання підтримує зв᾿язки з багатьма закладами вищої освіти та науковими установами. Професіонали-практики залучаються до занять із здобувачами вищої освіти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» в формах бесід, лекцій, майстер-класів, тренінгів, науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

Так, 11 січня 2021 року за ініціативи гарантів освітніх програм, що впроваджуються на кафедрі документознавства та методики навчання, науковців-практиків, колег-партнерів з Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України; Центрального державного електронного архіву України; Спілки архівістів України; науково-педагогічних працівників кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету, а також здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів відбувся онлайн-семінар «Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання».

Мета онлайн-семінару – допомогти здобувачам вищої освіти вміло організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері професійної освіти на відповідному фаховому рівні, застосовувати новітні методи та інструментальні засоби освітніх досліджень, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики. Тематика онлайн-семінару стала для наукової спільноти нагодою осмислити та проаналізувати набутий досвід з урахуванням сучасних реалій, розв’язати фахову дискусію навколо вкрай важливих проблем: “Інформація як стратегічний ресурс організації науково-дослідного процесу”, “Академічна недоброчесність та шляхи її подолання”, “Інтелектуальна власність, авторські права – актуальність у навчанні та дослідницькій справі”, Національний архівний фонд як невід’ємна складова духовної спадщини українського народу”, “Місце Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в системі архівних установ України”, “Нормативно-правове та методичне забезпечення організації діловодства в Україні як результат наукових досліджень”, “Віднесення документів в електронній формі до Національного архівного фонду” та ін.

Матеріали доповідей стануть у нагоді при вивченні здобувачами вищої освіти таких освітніх компонентів: «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових документознавчих досліджень», «Академічне письмо та доброчесність», «Філософські проблеми наукового пізнання», «Інтелектуальна власність та авторське право», «Теорія та практика наукового дискурсу», «Візуалізація науково-дослідницької інформації».

У подальшому кафедра документознавства та методики навчання і надалі планує розширювати залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, у тому числі й зарубіжних, до аудиторних занять зі здобувачами вищої освіти та проводити спільні освітньо-наукові заходи разом з ними.

Прес-центр кафедри документознавства

Leave a Reply

Перейти до вмісту