Публічні управлінці – гайда до книгозбірні університету: є нові надходження - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Публічні управлінці – гайда до книгозбірні університету: є нові надходження

Нині маємо гарні новини для здобувачів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», адже до університетської бібліотеки надійшли нові надходження – книги та газети й журнали, які необхідні кожному з вас. Знайомтесь, обирайте!

Книги:

 1. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Навч. Посібник / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2020. – 207 с.
 2. Акімов О.О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні: монографія / О.О. Акімов. – К. : «Центр учбової літератури», 2020. – 370 с.
 3. Андрєєв А.В. Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України: Монографія. / А.В. Андрєєв – Київ: «Центр учбової літератури», 2020. – 408 с.
 4. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб / І.С. Бондар, В.Г. Горник, С.О. Кравченко, В.В. Кравченко – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 192 с.
 5. Бакуменко В.Д., Бондар І.С., Горник В.Г., Шпачук В.В. Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 256 с.
 6. Гончарук-Чолач Т.В., Томахів В.Я. Історія українських та зарубіжних політичних вчень: навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, В.Я. Томахів. Київ: Видавництво Ліра-К. 2020. 228 с.
 7. Лазор О. Д. Основи публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник – К. :Ліра-К, 2020. – 286 с.
 8. Малиновський В.Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 312 с.
 9. Менеджмент для місцевих органів публічної влади: підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : Центр учбової літератури, 2021. – 412 с.
 10. Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні [текст] 2-ге вид. перероб. та доповн. Підручник / Д.В. Неліпа. – К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 376 с.
 11. Право в публічному управлінні : навчальний посібник / В. Баштанник. А. Новак, Ф. Рагімов [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Баштанника. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 408 с.
 12. Публічне управління та адіміністрування : словник-довідник // Укладачі: Руденко О.М., Шершньова О.В., Бакуменко В.Д., Філіпова Н.В., Ткаленко Н.В. За заг. ред. – К.: Кондор-Видавництво, – 2020. – 178 с.
 13. Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві: кол.моногр. / за заг. ред. Михайловської О.В. – К.:Видавничий дім «Кондор», 2019. – 188 с.
 14. Публічне управління: навч. посіб. / А.С. Даниленко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Юхименка П.І., д-ра екон. наук, доцента окольської Т.В. К.: Центр учбової літератури, 2020. 288 с.
 15. Руденко О.М., Козюра І.В., Ткаленко Н.В., Іваницька О.М., Червякова О.В., Шевченко А.Є. Місцеве самоврядування: словник-довідник : навч. посібн. / [уклад. О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.М. Іваницька, ОВ. Червякова, А.Є. Шевченко, О.В. Михайловська, Б.Н. Гечбаія]. – Київ : Кондор-Видавництво, 2020. – 182 с.
 16. Руденко О.М., Штурхецький С.В., Ткаленко Н.В., Михайловська О.В. Місцеве самоврядування та суспільні комунікації: навч. посіб. / Руденко О.М., Штурхецький С.В., Ткаленко Н.В., Михайловська О.В. – К.: Кондор-Видавництво, 2019. – 130 с.
 17. Руденко О.М., Штурхецький С.В., Шершньоа О.В., Філіпова Н.В. HR-менеджмент у публічному правлінні : навч. посіб. / Руденко О.М., Штурхецький С.В., Шершньоа О.В., Філіпова Н.В. – Київ : Кондор-Видавництво, 2020. -124 с.
 18. Селіванов С.В., Обушна Н.І., Хаджирадєва С.К. Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ : проблеми теорії та приктики [Текст] : монографія / С.В. Селіванов, Н.І. Обушна, С. К. Хаджирадєва. – Київ: Вид-во «Каравела», 2019. – 292 с.

Журнали та газети:

 1. Аспекти публічного управління.
 2. Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Державне управління».
 3. Держава і право.
 4. Зб. Наук. Пр. НАДУ при Президентові України.
 5. Управління якістю.
 6. Урядовий кур’єр.

Від себе додамо, що перелічені книги, наукові журнали та періодичні видання, сприяють розвитку у здобувачів інтегральної, загальних та спеціальних(фахових, предметних) компетентностей.

Не проходьте повз – заходьте до бібліотеки!

Прес-центр кафедри публічного управління та адміністрування

Leave a Reply

Перейти до вмісту