Нові горизонти для сковородинівців: укладено угоду між Swiss Montreux Business School та факультетом гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Нові горизонти для сковородинівців: укладено угоду між Swiss Montreux Business School та факультетом гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини факультету > Нові горизонти для сковородинівців: укладено угоду між Swiss Montreux Business School та факультетом гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Розвиток міжнародної співпраці, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів уже не перший рік є одним з ключових напрямів діяльності. Відтак, 26 січня 2021 року відбулася значуща подія для нашого університету – укладено угоду про афілійоване співробітництво між Swiss Montreux Business School, Швейцарія (Швейцарською Вищою Школою Бізнесу в Монтре, далі – SMBS), в особі директора Фабіо Фузі та факультетом гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій сковородинівського університету в особі декана факультету, доктора історичних наук, кандидата політичних наук, доцента, професора кафедри публічного управління та адміністрування Віталія Коцура.

Відмітимо, що угоду було укладено з метою надання можливостей студентам факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в отриманні конкурентних переваг на ринку праці в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, що SMBS, МЦОК та факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій сковородинівського університету налагоджують співпрацю у галузі міжнародного наукового співробітництва, в тому числі по визнанню SMBS ступенів дипломів Бакалавра і Магістра українського ЗВО. Міжнародне академічне співробітництво, безсумнівно, буде сприяти зміцненню взаєморозуміння і зростанню можливостей для отримання якісної освіти студентами факультету.

Згідно договору, Swiss Montreux Business School, відповідно до ліцензії про надання освітніх послуг, надає студентам можливість отримати європейський диплом SMBS освітнього рівня «бакалавр» чи «магістр».

Отримання студентами європейського диплому має відбуватися за умов: впровадження в освітній процес факультету попередньо узгоджених навчальних планів; позитивних результатів здачі студентами заліково-екзаменаційних сесій; успішного захисту студентами дипломних робіт (бакалаврських чи магістерських відповідно); виконання всіх домовленостей, в тому числі фінансових, відповідно до укладених договорів між студентом та представником SMBS в Україні – МЦОК.

Із метою надання можливості участі у навчанні за програмою афілійованого диплому студентам всіх освітніх програм, які акредитовані на факультеті, до співпраці долучатимуться всі кафедри факультету, а саме: кафедра документознавства та методики навчання; кафедра публічного управління та адміністрування; кафедра цифрових технологій навчання; кафедра біології, методології і методики навчання; кафедра географії, екології і методики навчання; кафедра політології.

Цей Договір діє протягом п’ятирічного терміну з моменту набрання чинності.

Декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Віталій Коцур прокоментував цю важливу для сковородинівців подію:

«Мушу зазначити, що лише сумлінне виконання своїх обов’язків, як трудового колективу, так і студентів нашого університету, надасть змогу досягти найкращих результатів у реалізації майбутньої співпраці. Для кожного студента відкриваються нові можливості та перспективи, що дозволяють реалізувати свій професійний потенціал не тільки в Україні, а й за межами нашої держави. Укладена угода про афілійоване співробітництво між SMBS та факультетом гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» відкриває нові горизонти до подальшого професійного зростання нашого вузу в цілому, та кожного студента зокрема».

Прес-служба факультету

Leave a Reply

Перейти до вмісту