Навчально-науковий центр екологічної освіти та неоекології уже розпочав свою діяльність. Що тепер? - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій
Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри географії, екології і методики навчання > Навчально-науковий центр екологічної освіти та неоекології уже розпочав свою діяльність. Що тепер?

При кафедрі географії, екології і методики навчання факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі наказом ректора № 29 від 09 лютого 2021 року створено Навчально-науковий центр екологічної освіти та неоекології.

Основними завданнями навчально-наукового центру екологічної освіти та неоекології стануть сприяння формуванню екологічної свідомості та екологічного мислення громадян шляхом підвищення рівня їх екологічної освіти та культури; ведення екологічної просвітницької діяльності та підтримка освіти в інтересах сталого розвитку; участь у дослідженні сучасного екологічного стану атмосферного повітря, ґрунтового покриву, лісових та водних ресурсів Переяславщини; побудова позитивної психологічної атмосфери серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників на принципах екологічної етики.

Навчально-науковим центром екологічної освіти та неоекології планується розширення співпраці університету з освітніми, науковими, культурними і природоохоронними установами та організаціями в сфері екологічної науки та освіти; участь в університетських наукових, методичних та просвітницьких заходах (конференціях, форумах, семінарах, вебінарах, круглих столах тощо) з питань екології та неоекології; участь у розробці нормативних документів, рекомендацій, наукових проєктів, анкет; надання консультативного наукового, методичного і організаційного супровід та підтримку науково-дослідницьким екологічним проєктам здобувачам вищої освіти, учням-членам Малої академії наук, науково-педагогічним і педагогічним працівникам; розробка навчальних спеціалізованих курсів для здобувачів закладів вищої освіти з екології; участь у організації студентських навчально-польових практик та польових досліджень, створення проблемних груп здобувачів вищої освіти та студентських гуртків екологічного спрямування, керівництво студентськими науковими роботами.

Керівник навчально-наукового центру екологічної освіти та неоекології, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, екології та методики навчання, заступник завідувача з наукової роботи Володимир Носаченко розповів про основні завдання та перші успіхи новоствореного структурного підрозділу: «Метою діяльності навчально-наукового центру екологічної освіти та неоекології є сприяння формуванню екологічної свідомості та екологічного мислення здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників, підвищення рівня їх екологічної освіти та культури і проведення екологічних досліджень на Переяславщині. Таке сприяння вбачаємо через проведення різного рівня наукових заходів з екології, видання наукової та навчально-методичної літератури з екології, створення студентських проблемних груп та наукових гуртків.

Нещодавно ми підписали угоду про науково-освітнє співробітництво з Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, а сьогодні обговорюються основні пункти співпраці з Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Така співпраця дасть як здобувачам вищої освіти так і науково-педагогічним працівникам нові знання, новий досвід та можливість проведення досліджень при лабораторіях наукових установ».

Нагадуємо, що 20-21 травня 2021 року кафедра географії, екології і методики навчання проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації».

З положенням про навчально-науковий центр екологічної освіти та неоекології та планом роботи на наступний рік можна ознайомитися на сайті кафедри географії, екології і методики навчання.

Прес-центр кафедри географії, екології і методики навчання

Leave a Reply

Перейти до вмісту