Здобувачі факультету активно використовують можливості неформальної освіти: розповідаємо про їх нові здобутки - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій
Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри документознавства та методики навчання > Здобувачі факультету активно використовують можливості неформальної освіти: розповідаємо про їх нові здобутки

Не секрет, що у країнах ЄС неформальна освіта сприймається роботодавцями на рівні з формальною – її розвитку сприяють міжнародні організації – ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи та інші. Відтак, коли ми говоримо про неформальну освіту з ракурсу можливостей для саморозвитку, самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку мотивації та натхнення. Приміром, здобувачі вищої освіти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій нашого університету поза формальною освітою продовжують освоєння умінь і навичок, необхідних для соціально та економічно активного громадянина країни, та здобувають сертифікати. Розповідаємо про їх нові здобутки.

Курс «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» нещодавно успішно закінчила студентка групи ДЗ-1 Марина Євдоченко, навчившись шукати та знаходити кроки до порозуміння; розробляти алгоритм ефективного діалогу; застосовувати дієві інструменти медіації; розрізняти культуру та історичну пам’ять як інструменти діалогу; ефективно комунікувати та взаємодіяти з іншими заради миру. Натомість студентка групи ДЗ/ВПС-33 Анна Дуда пройшла курс «Академічна доброчесність» на платформі «ЕdEra» пройшла, що дозволило їй отримати навички формування культури академічної доброчесності.

У свою чергу, студентка групи ДЗ/ВПС-33 Наталія Котляр успішно закінчила курс «Я знаю гендер», наданий ООН Жінки через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», який спрямований на розвиток та/або посилення обізнаності, розуміння гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Когорта здобувачів у складі студентки групи ДЗ/ВПС-43 Ірини Рички, студентки групи Дз-мс-1з Яни Зленко, студента групи ДЗ/ВПС-23 м/с Івана Кудріна, студентки групи ДЗ/ВПС-33 Катерини Аврамич та студентки групи ДЗ/ВПС-33 Наталії Котляр успішно закінчили курс «Освітні інструменти критичного мислення», наданий викладачем Сергієм Терно через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», та навчилася мотивувати учнів до навчання та задовольняти їхні освітні потреби якнайкраще; використовувати екзистенціальний аналіз В. Франкла для гармонізації освітнього середовища та забезпечення власного емоційного добробуту; упорядковувати свою активність відповідно до важливості справ; використовувати стреси для власного особистісного та фахового зростання; створювати належні освітні умови для виховання успішних та щасливих людей; організовувати екологічний освітній процес; доцільно добирати засоби діагностики компетенцій учнів.

Крім того, студентка групи ДЗ/ВПС-23 Аліна Качан опанувала матеріал курсу «Культура толерантності: як побудувати суспільство комфортне для всіх», створений в рамках реалізації комунікаційної кампанії з просування толерантності в Україні «Respect UA», спрямований на формування взаємоповаги, толерантності та шляхів її розуміння, посилення загальнонаціонального діалогу.

Успішно закінчили курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі», наданий ITArts через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та отримали відповідні сертифікати й студентка групи Дз-мс-1з Яна Зленко, студент групи ДЗ/ВПС-23 м/с Іван Кудрін, студентка групи ДЗ/ВПС-43 Юлія Сонько та студентка групи ДЗ/ВПС-33 Анастасія Садова. Курс покликаний поширювати знання про інформаційні технології серед усіх зацікавлених нефахівців, які не мають базових навичок технічного спрямування, але прагнуть більше дізнатися про галузь, навчитися працювати в інформаційному середовищі.

 «Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій» – йдеться в ЗУ «Про освіту». І хоч в Україні поки й не існує визнаних стандартів неформальної освіти, проте є декілька організацій, які займаються розвитком її стандартів та показників якості. А якщо можливості є, їх неодмінно слід використовувати.

Прес-центр кафедри документознавства та методики навчання

Перейти до вмісту