Здобувачі-біологи взяли участь у Інтерактивній школі творчого вчителя: розповідаємо, як минув вебінар «Науки про людину» - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Здобувачі-біологи взяли участь у Інтерактивній школі творчого вчителя: розповідаємо, як минув вебінар «Науки про людину»

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри біології, методології і методики навчання > Здобувачі-біологи взяли участь у Інтерактивній школі творчого вчителя: розповідаємо, як минув вебінар «Науки про людину»

У контексті модернізації освітньої системи України й інтеграційних процесів у Єдиний європейський простір, вища педагогічна освіта передбачає нові вимоги до професійної підготовки майбутніх вчителів у закладах вищої освіти. Відтак, підготовка здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за освітньо-професійними програмами 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Біологія) на кафедрі біології, методології і методики навчання факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій спрямована на сучасні, інноваційні шляхи формування компетентних, професіональних, мобільних педагогів.

Саме з врахуванням студентоцентриського підходу й забезпечення умов реалізації індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх вчителів біології і основ здоров’я позаминулого понеділка, 15 березня 2021 року, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія), зокрема: Марію Супрунову, Наталію Заболотню, Христину Нестерук, Юлію Веремейчик, Євгенія Виноградова (група БП-41) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – Ірину Марущак, Алісу Петленко та Надію Гусак (група БЗ-31) було долучено до роботи Інтерактивної школи творчого вчителя шляхом їх участі в онлайн-вебінарі «Науки про людину».

Програма вебінару передбачала виступи спікерів: провідної редакторки видавництва «Ранок», керівниці відділу БіоХім, просвітниці, журналістки та , телеведучої Вікторії Круглової – вона виголосила вступне слово до учасників; кандидата хімічних наук, відмінника освіти України, вчителя вищої категорії, учителя-методиста, автора лінійки підручників із хімії Олексія Григоровича, який розкрив тему «Формування здоров’язбережувальної компетентності на уроках з вивчення будови атома: лікування та профілактика онкологічних захворювань» та вчительки біології КЗО «Солонянське НВО», смт Солоне Дніпропетровської області, співавторки методичного посібника «Біологія для онлайн- і офлайн-навчання» Інни Пушко з темою «Як створити цікавий урок у реаліях сьогодення? Методичні поради від учителя вчителю».

Змістовними та цікавими видалися й виступи наступних доповідачів: кандидатки біологічних наук, фізіологині рослин, мікробіологині, викладачки НПУ імені М.П. Драгоманова Ірини Єжель з темою «Як організувати наукові дослідження для МАН»; вчительки біології Полтавської гімназії № 9 Надії Макаренко з темою «Тайм-менеджмент уроку біології, або як з’їсти слона по шматочках і зберегти здоров’я» та вчителя хімії, заступника директора з навчально-виховної роботи КЗ «НВК» ЗОШ-ліцей No 7 Вінницької міської ради, автора зошита з природознавства Олександра Янкавця з темою «Наступність та міжпредметні зв’язки при викладанні курсу хімії базової школи».

Поміж тим, основна увага була прикута до здобувача освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) нашого університету, вчителя біології ЗНЗ I-III ст «Гімназія № 34 «Либідь» імені Віктора Максименка» Подільського району м. Києва, співавтора підручника «Біологія» із поглибленим навчанням Максима Рудича, доповідь якого мала тему «Компетентністні завдання як складова нових форм навчання (на прикладі біології.

Наприкінці вебінару усі учасники онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя мали змогу пройти тестування і отримати сертифікати у кількості 3 годин за темою: «Людина і здоров’я. Хімічний та біологічний компонент». Бажаємо нашим майбутнім вчителям біології і основ здоров’я не зупинятися у своєму професійному розвитку.

Прес-центр кафедри біології, методології і методики навчання факультету

Перейти до вмісту