Марія Супрунова здобула диплом ІІ ступеня у ІІ-й турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей «Методика навчання природничо-математичних дисциплін» - наші вітання! - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Марія Супрунова здобула диплом ІІ ступеня у ІІ-й турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей «Методика навчання природничо-математичних дисциплін» – наші вітання!

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри біології, методології і методики навчання > Марія Супрунова здобула диплом ІІ ступеня у ІІ-й турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей «Методика навчання природничо-математичних дисциплін» – наші вітання!

У ІІ-й турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей «Методика навчання природничо-математичних дисциплін», який цьогоріч відбувся на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини серед здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр і магістр ЗВО України Університет Григорія Сковороди в Переяславі було презентовано на секції «Методика навчання біології» трьома науково-дослідницькими роботами.

Загалом на конкурс, який проводився у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2020 року № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» та Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, було подано 103 роботи із 23 закладів вищої освіти України. Конкурс передбачав роботу в секціях методики навчання математики, фізики, хімії, біології та географії.

Три роботи сковородинівок, презентовані в рамках секції «Методика навчання біології» трьома науково-дослідницькими роботами, були підготовлені здобувачами вищої освіти за керівництва науково-педагогічних працівників кафедри біології, методології і методики навчання факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій. Приміром, здобувачка ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія)» Марія Супрунова підготувала свою роботу на тему «Використання методу проєктів у процесі навчання біології учнів 6-го класу» під науковим керівництвом кандидатки педагогічних наук, доцентки Людмили Довгополої; здобувачка ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія)» – Юлія Вермейчик роботу на тему «Компетентнісний підхід до формування діяльнісного та емоційно-ціннісного компонентів навчальних досягнень учнів 6-го класу з біології» готувала пліч-о-пліч з кандидаткою педагогічних наук, доценткою Ларисою Шаповал, а здобувачка ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» Нінель Срібна свою роботу «Використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання біології учням 6-го класу» теж готувала свою наукову розідку під керівництвом кандидатки педагогічних наук, доцентки Людмили Довгополої.

У відповідності до рішення конкурсної галузевої комісії із методики навчання біології до участі в другому етапі науково-практичної конференції від Університету Григорія Сковороди в Переяславі було запрошено Марію Супрунову. Науково-дослідницька робота здобувачки, про тему якої ми розповіли вище, була спрямована на експериментальне підтвердження ефективності впровадження методу проєктів в освітній процес закладів базової середньої освіти. Доказовою виявилася гіпотеза, що практична реалізація розроблених проєктів у практику підготовки учасників освітнього процесу з курсу «Біологія» у шостому класі є визначальною у підвищенні рівня сформованості знаннєвого компоненту предметної біологічної компетентності учнів. За результатами підсумкової Всеукраїнської науково-практичної конференції конкурсантка була нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Колектив науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі щиро вітає Марію Супрунову та її наукову керівницю – кандидатку педагогічних наук, доцентку кафедри біології, методології і методики навчання Людмилу Довгополу із перемогою і бажає їм подальших успіхів на терені наукових досліджень!

 

Прес-центр кафедри біології, методології і методики навчання

Перейти до вмісту