Серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія» – студентка університету Ганна Бондаренко - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія» – студентка університету Ганна Бондаренко

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри біології, методології і методики навчання > Серед переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія» – студентка університету Ганна Бондаренко

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада 2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», у 2021 році Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди було доручено проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія». Звісно ж до конкурсу, на який надійшло 68 робіт від 78 здобувачів вищої освіти з 39 українських ЗВО, долучилися й здобувачі Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

На першому етапі учасниками від Університету Григорія Сковороди в Переяславі стали: здобувачка ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» Ганна Бондаренко – «Ресурси потенційно значущих лікарських рослин Переяславщини» (наукова керівниця – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри біології, методології і методики навчання Людмила Довгопола); здобувачка ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» Ірина Марущак «Видова різноманітність денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) околиць урочища Бучак Черкаської області» (наукова керівниця – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри біології, методології і методики навчання Ірина Трускавецька) та здобувачка ступеня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія)» Христина Нестерук«Макрофіти, як біоіндикатори антропогенного навантаження водних екосистем (на прикладі р. Трубіж в межах міста Переяслав)» (наукова керівниця – кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології, методології і методики навчання Олена Дзюбенко).

За підсумками другого етапу конкурсу за спеціальністю «Біологія» галузевою комісією було визначено місця переможців. Презентувати Університет Григорія Сковороди в Переяславі на цьому етапі було запрошено Ганну Бондаренко, яка деталізувала наукове дослідження, котре спрямоване на особливості поширення дикорослих лікарських рослин Переяславщини, виокремлення сировинних видів лікарських рослин природної флори досліджуваного регіону (Acorus calamus, Convallaria majalis, Achillea submillefolium, Hypericum perforatum, Helіchrysum arenarium, Thymus serpyllum, Chelidonium majus, Tanacetum vulgare) й здійснення обліку їх ресурсів. За результатами підсумкової науково-практичної конференції конкурсантка була нагороджена дипломом ІІІ-го ступеня.

Об’єктивна та реальна оцінка Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із біології підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм науково-педагогічного колективу кафедри біології, методології та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Професорсько-викладацький колектив й учасники освітнього процесу Університету Григорія Сковороди в Переяславі щиро вітають переможницю – студентку Ганну Бондаренко та її керівницю – кандидатку педагогічних наук, доцентку кафедри біології, методології і методики навчання Людмилу Довгополу із перемогою. Бажаємо подальших успіхів у професійному розвитку!

 

Прес-центр кафедри біології, методології та методики навчання

Перейти до вмісту