«Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти» обговорювали студенти і молоді вчені у рамках Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

«Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти» обговорювали студенти і молоді вчені у рамках Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри біології, методології і методики навчання > «Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти» обговорювали студенти і молоді вчені у рамках Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції

20-21 квітня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція студентів і молодих учених «Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти», організована кафедрою біології, методології та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Серед напрямів роботи були сучасні аспекти навчання біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти; освітні технології у практичній діяльності вчителів біології та основ здоров’я; регіональні флористичні та фауністичні дослідження: прикладний аспект та вектори розвитку біологічної науки: історичний дискурс.

Загалом на конференцію надійшло 47 робіт від 61 учасника. Географію участі налічували здобувачі вищої освіти та їх наукові керівники з Черкаської медичної академії, Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж», Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Фахового коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», Київського національного торговельно-економічного університету, Рівненського державного гуманітарного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка та ін. Поза тим, свої наукові й методичні доробки презентували вчителі-практики закладів загальної середньої освіти України, зокрема: Переяславських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №3, №1 Київської області, Чернігівського ліцею № 32, спеціалізованої школи І ст. з поглибленим вивченням української мови – гімназія №39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького м. Києва, спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 139 з поглибленим вивченням математики Шевченківського району м. Києва та ін.

Серед низки достойних виступів чи не найбільш цікавими й змістовними були виступи присвячені проблемам використання інтерактивних методів й сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (Smart-технологій) у освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, дистанційного навчання у період карантину, зокрема використання різноманітних електронних платформ (Moodle, Microsoft Teams, ZOOM, Google Classroom, Google Meat, LearningApps та ін.). Найчисельнішим за кількістю учасників був напрям, дослідження якого стосувалися регіональних флористичних та фауністичних досліджень та їх прикладного аспекту. Здобувачі освіти детально та ґрунтовно розкрили різні аспекти поширення, популяційних, біоіндикаційних і ресурсних досліджень видів флори і фауни України. Після кожної доповіді студенти дискутували та ділилися власними думками, спостереженнями, поглядами з приводу тих чи інших питань у галузях біології та педагогіки.

Наприкінці, усі учасники Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти» отримали збірники наукових праць і сертифікати у кількості 0,4 кредити – принагідно, їх можна знайти тут.

Участь у таких заходах є надзвичайно цінною для молодих науковців і вчителів-практиків ще й тому, що вона спрямована розвинути в них інформаційно-комунікативні, особистісно-креативні, дослідницькі компетентності а також, особистісне освітнє і професійне зростання як майбутнього та практикуючого вчителя. Сподіваємося на подальшу співпрацю, залученість та активність разом з учасниками цього зібрання.

 

Прес-центр кафедри біології, методології та методики навчання

Перейти до вмісту