Володимир Носаченко долучився до тренінгів-дискусій про тенденції розвитку Європейського Союзу - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій
Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри географії, екології і методики навчання > Володимир Носаченко долучився до тренінгів-дискусій про тенденції розвитку Європейського Союзу

З 17 по 24 квітня 2021 року на базі Центру досконалості Жана Моне Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувалась серія семінарів-тренінгів «Зовнішня політика і комунікації в ЄС» у межах проєкту Jean Monnet 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід». Серед інших до науково-методичних семінарів «Зовнішня політика і комунікації в ЄС долучився й доцент кафедри географії, екології і методики навчання факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій університету Володимир Носаченко (сертифікат).

Метою проєкту є сприяння дослідженням і дискусіям про сучасні тенденції розвитку Європейського Союзу, європейську політику щодо Східної Європи з акцентом на відносинах ЄС – Україна, а також залученню різних цільових груп до отримання додаткової фахової інформації щодо функціонування ЄС в економічній, політичній, правовій та комунікаційній сферах.

«Лекції та практичні заняття проводили професори і доценти Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: кафедр міжнародних відносин та зовнішньої політики, міжнародної інформації, міжнародних медіа комунікацій та комунікативних технологій, світового господарства і міжнародних економічних відносин, порівняльного і європейського права. Під час семінарів-тренінгів ми розглядали еволюцію стратегічного бачення ЄС, розуміння нової ролі ЄС в постбіполярній системі міжнародних відносин та ключових дебатів з цієї проблеми; особливості функціонування Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС (інституційні механізми зовнішньополітичної діяльності ЄС та її функціональні аспекти, такі як дипломатична діяльність ЄС, проблеми «м’якої безпеки», становлення військово-політичної складової та регіональних політик ЄС, відносини з світовими та регіональними центрами сили); регіоналізм та транскордонне співробітництво в ЄС; основні напрямки відносин України та ЄС і проблеми імплементації Угоди про асоціацію; публічна дипломатія ЄС, особливості зовнішньо- та внутрішньоінституціональних комунікацій ЄС» – коментує свою участь Володимир Миколайович.

Залишається додати, що отримані знання будуть імплементовані в зміст освітніх компонентів освітньо-професійних програм «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти нашого університету.

Нагадаємо, що 20-21 травня 2021 року кафедра географії, екології і методики навчання проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації» – зголошуйтеся до участі.

 

Прес-центр кафедри географії, екології і методики навчання

Перейти до вмісту