Міжнародна діяльність кафедри біології, методології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Міжнародна діяльність кафедри біології, методології і методики навчання

Участь у Міжнародному  проєкті Tempus IV+Project 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine» – EcoBRU.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» став ведучим партнером щодо підготовки Робочих пакетів з «Адаптації і модернізації діючих навчальних програм» і створенні дидактики екологічної освіти в спільній діяльності з українськими, білоруськими та російськими колегами. В процесі реалізації означених питань і створювалися курси для підвищення кваліфікації педагогів з екології, а за необхідності і їх перепідготовки, вихователі ДВЗ.  Розроблення цілей формування практично орієнтованої компетентності педагогів з екології дало образне уявлення про можливість розвитку їх власного творчого потенціалу.

Зокрема, кандидатом біологічних наук, доцент кафедри біології, методології та методики навчання Дзюбенко Олена Володимирівна, було  розроблено програми перепідготовки вихователів, вчителів відповідних курсів: «Я і оточуючий світ», «Особливості підготовки екологічного навчання і виховання» «Теоретико-методичні основи екології (курс екології – 11 клас)».

Також, в рамках міжнародного проєкту, що реалізувався у Запорізькому Національному університеті за програмою Європейського союзу ERASMUS  «EUROPEAN PROJECT CULTURE» (номер проєкту 587321-ЕРР-1-2017-1-UAEPPJMOMODULE), канд. біол. наук, доцент кафедри біології, методології та методики навчання Дзюбенко Олена Володимирівна пройшла курс Модуль Жана Монне «Основи європейської проективної діяльності»  120 годин (4 ECTS),  з ним 58 аудиторних. 28.05.2019. Сертифікат  №163.

Перейти до вмісту