Історія кафедри документознавства та методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Історія кафедри документознавства та методики навчання

Кафедра документознавства – одна з наймолодших в університеті. Вона створена наказом по університету № 63 від 21.04.2015 р. шляхом реорганізації кафедри професійної освіти і функціонує з 1.09.2015 р.  Завідувачем кафедри документознавства призначено д.і.н., проф. І. О. Демуз, заступником завкафедри з наукової роботи – д.філ.н., проф. М. І. Навальну, заступником завкафедри з навчальної роботи – к.і.н., доц. О. Д. Ісайкіну (з 3.09.2018 р. по 01.19.2020 р. ці функції виконувала к.філос.н., доц. Л. А. Шимченко).

У 2017 р. кафедрою документознавства отримано ліцензію на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою спеціальності 015 «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)», набір абітурієнтів розпочався у 2018 р., з 2020 року трансформована у спеціальність «Професійна освіта (Цифрові технології)».

З січня 2020 року завідувачем кафедри призначено к.і.н., доцента  А.М. Зленко. З серпня 2020 р., у зв’язку з реорганізацією, кафедра увійшла до структури факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій та перейменована на кафедру документознавства та методики навчання. З вересня цього ж року, заступниками завідувача призначено д.філ.н., проф. М.І. Навальну (заступник завідувача з наукової роботи), к.і.н., доц. О.Д. Ісайкіну (заступник завідувача з навчально-методичної роботи) та к.пед.н., доц. А.В. Іващенка (заступник завідувача з організаційно-виховної роботи).

Підготовка фахівців на кафедрі документознавства та методики навчання здійснюється за двома освітніми рівнями.

Перший (бакалаврський) рівень:

  • ОПП «Професійна освіта (Документознавство)» (денна та заочна форма навчання), кваліфікація – бакалавр із професійної освіти (документознавство). Педагог професійного навчання. Фахівець з документознавства.

Згідно Класифікатора професій ДК 003:2010, оновленого у 2016 р., випускник може працювати: педагогом професійного навчання, майстром виробничого навчання, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу; документознавцем; організатором діловодства; організатором справочинства; офіс-менеджером; офіс-адміністратором; діловодом, офісним службовцем; асистентом референта ; прес-секретарем; спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби ; інспектором з кадрів; аналітиком інформаційних ресурсів; адміністративним помічником; документознавцем-аналітиком інформаційних служб, центрів, фірм.

  • ОПП «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» (денна та заочна форма навчання), кваліфікація – бакалавр з професійної освіти. Педагог професійного навчання з видавничо-поліграфічної справи. Фахівець видавничо-поліграфічної справи.

Згідно Класифікатора професій ДК 003:2010, оновленого у 2016 р., фахівець може займати посади: літературного редактора; коректора; редактора; випускового редактора; фахівця із підготовки рекламних текстів; фахівця поліграфічного підприємства; верстальника; макетувальника; педагога професійного навчання з видавничо-поліграфічної справи.

Другий (магістерський) рівень:

  • ОПП «Професійна освіта (Документознавство)» (денна та заочна форма навчання), кваліфікація – магістр з професійної освіти (документознавство). Викладач в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Фахівець з документознавства.
  • ОНП «Професійна освіта (Документознавство)» (денна форма навчання), кваліфікація – магістр з професійної освіти (документознавство). Викладач в закладах професійної та вищої освіти. Фахівець з документознавства.

Згідно Класифікатора професій ДК 003:2010, оновленого у 2016 р., випускник може працювати: викладачем в закладах професійної освіти, викладачем закладу вищої освіти; документознавцем; адміністратором бази даних; аналітиком інформаційних ресурсів; головним адміністратором; адміністративним помічником; документознавцем-аналітиком інформаційних служб, центрів, фірм; керівником адміністративного підрозділу (завідувачем секретаріату), завідувачем канцелярії; керівником підрозділу кадрів і трудових відносин (начальником відділу кадрів; керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення управління; організатором діловодства; організатором справочинства; офіс-менеджером; офіс-адміністратором; референтом-помічником керівника; спеціалістом служби науково-технічної інформації.

Головну мету своєї діяльності кафедра документознавства вбачає в наданні високоякісних освітніх послуг, підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноспроможними на ринку праці.

Перейти до вмісту