Міжнародна співпраця кафедри документознавства та методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Міжнародна співпраця кафедри документознавства та методики навчання

Основними напрямами міжнародної співпраці членів кафедри (зокрема, М. І. Навальної, І. О. Демуз, А. М. Зленко, О. Д. Ісайкіної) є їхня участь у закордонних наукових конференціях: ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований» (м. Махачкала, Грузія, 18 жовтня 2015 р.); XVII Міжнародній науковій конференції «Предпринимательство, социальная организация в структурах сети. Опыт и перспективы развития в Центральной и Восточной Европе», (м. Люблін, Польща, 23-25 травня 2016 р.); VII Міжнародній конференції «Региональное развитие» (м. Торунь, Польща, 17-18 червня 2016 р.); ХІ Міжнародній науковій конференції «Социальные науки для регионального развития-2016» (м. Даугавпілс, Латвія, 14-15 жовтня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції, присвяченій 20-річчю кафедри маркетингу Економічного університету у Варні (м. Варна, Болгарія, 29-30 червня 2017 р.); Міжнародній науковій конференції Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2018), (м. Вроцлав, Польща, 24-25 травня 2018 р.); Международной научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения профессора Георгия Папава (г. Тбилиси, Грузия, 6-8 июля 2018 г.).

Викладачі кафедри стажувалися за кордоном: Г. Г. Січкаренко пройшла наукове стажування в Університеті Менделя в Брно (Чеська республіка) за підтримки Східно-Європейського центру фундаментальних досліджень (Прага) за напрямами «Соціологія» й «Історія» із захистом наукового проекту «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціології вищої освіти в Україні» (Сертифікат № 548 від 3 червня 2016 р.). О. Д. Ісайкіна, А. М. Зленко з 21 по 27 жовтня 2018 р. пройшли стажування на базі Економічного університету у Вроцлаві (Польща) за загальною темою «Сучасний університет: міжнародне співробітництво та академічна мобільність».

У рамках підписаного договору про співпрацю між Університетом національного та світового господарства (Софія, Болгарія) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» протягом 3-7 квітня 2019 р. представники кафедри документознавства фінансово-гуманітарного факультету нашого університету: доктор історичних наук, доцентзавідувач кафедри Інна Демуз, кандидат історичних наук, доцент Олена Ісайкіна та кандидат історичних наук, доцент Алла Зленко перебували з робочим візитом у болгарському виші.

З огляду на важливість створення єдиного світового освітнього простору, зближення підходів різних країн до організації освіти, підвищення якості вищої освіти через обмін знаннями, мобільність викладачів учасниками з України було ініційовано міжнародний круглий стіл на тему «Освітній маркетинг: досвід Болгарії та України», що було проведено на базі кафедри маркетингу та стратегічного планування Університету національного та світового господарства.

Окрім науковців з Переяслава у його роботі взяли участь професор Хрісто Катранджієв, професор Боян Дуранків, доктор економіки Мітко Хітов, інші члени кафедри, а також українські гості.

У форматі робочих зустрічей делегацією кафедри документознавства було обговорено питання подальшої співпраці між Університетом національного та світового господарства (Софія, Болгарія) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», зокрема щодо підготовки та видання спільної монографії, обміну викладачами та студентами, проведення спільних наукових конференцій тощо. Крім цього налагоджено контакти з відділом міжнародних зв’язків УНСГ, який, окрім іншого, працює і за програмами Еrasmus+,  що відкриває нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному, так і на індивідуальному рівнях для закладу і студентів, викладачів та працівників, дає можливість запроваджувати нові методики викладання і навчання, вводити дисципліни англійською та іншими іноземними мовами, вдосконалювати управління закладом щодо покращення якості вищої освіти та активізації співпраці з міжнародними партнерами.

Викладачі фінансово факультету (Світлана Кучеренко, Марина Навальна, Алла Зленко, Вячеслав Різник, Олена Ісайкіна) були доповідачами на VIII Міжнародній науковій конференції: «Сучасні економічні проблеми «Соціально-економічні проблеми в епоху глобалізації – теорія і практика»», організованій під почесним патронатом ректора Університету Миколи Коперника проф. доктора хаб. Анджей Третина 22 травня 2019 року Університет Миколи Коперника в Торуні (Польща). Програма конференції включала змістовні, цікаві та актуальні доповіді науковців з різних країн та континентів. Відрадно, що серед великої когорти українських учасників, делегація науковців з Переяслава, була найбільшою. Конференція стала майданчиком для обміну думками, ідеями, планами та загалом сприяла подальшій науковій кооперації.

11-12 жовтня 2019 року декан фінансово-гуманітарного факультету, доцент кафедри економіки Світлана Кучеренко та професор кафедри документознавства Марина Навальна взяли участь у міжнародній науковій конференції «Соціальні науки для регіонального розвитку» у місті Даугавпілс (Латвія). Науковці виступили в пленарному засіданні з доповіддю «Соціологія в українських засобах масової інформації: загальні тенденції населення та молодіжні вподобання».
Спільними зусиллями Університету Миколи Коперника в Торуні, Статистичного офісу в Бидгощі та Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди 23-24 травня 2019 року було організовано та проведено спільну ІІ Польсько-українську економічну конференція «Іноземці на ринку праці держав і регіонів Центральної і Східної Європи». В рамках конференції було організовано пленарне засідання та студійний візит на підприємство PESA Bydgoszcz SA, генеральним директором якого є Кшиштоф Сендзиковски.

Доценти кафедри документознавства Зленко А.М. (сертифікат), Ісайкіна О.Д. (сертифікат) прийняли участь та  стали членами програмного комітету міжнародної наукової конференції «30 років: перехід, уроки і перспективи», яку було проведено 27 листопада 2019 року, на базі кафедри маркетингу та стратегічного планування Університету національного та світового господарства (Софія, Болгарія).

Міжнародна співпраця 2

Міжнародна співпраця загалом здійснюється на засадах партнерства, запровадження європейського виміру освіти, визначення європейських ідеалів і цілей, активізації інтеграційних процесів у освітній сфері, академічної мобільності, розвитку європейських програм і проектів. У рамках стратегії співробітництва та розвитку академічної мобільності в 2017 р. було укладено «Угоду про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Економічним університетом у Вроцлаві (Польща), ініціатори та координатори – О. Д. Ісайкіна, А. М. Зленко.

У березні 2018 р. підписано угоду про академічне співробітництво з Університетом національної та світової економіки (Софія, Болгарія).

У 2018 р. підписано договір про співпрацю міжСухумським державним університетом (м. Тбілісі, Грузія) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (координатор І. О. Демуз).

Метою даної співпраці є: реалізація спільних дослідницьких робіт і публікацій в наукових виданнях університетів; проведення наукових стажувань для магістрантів, аспірантів і докторантів; обмін викладачами, науковими співробітниками, працівниками адміністративного складу, студентами; участь у семінарах, конференціях та наукових зустрічах; запровадження спеціальних академічних програм; розробка віртуальних навчальних моделей; обмін методологією, навчальними матеріалами тощо.

19 червня 2018 р. за ініціативи А. М. Зленко, О. Д. Ісайкіної підписано Угоду про академічний обмін з Економічним університетом у Вроцлаві (Польща), спрямовану на розвиток співробітництва у сфері науки й освіти, а також на укріплення взаєморозуміння та обмін освітнім досвідом. Завдяки партнерам – Економічному університету у Вроцлаві – подано заявку на участь у програмі мобільності студентів та персоналу вищої освіти Erasmus+.

25 листопада 2020 року укладено договір про співпрацю з Даугавпілским університетом (Латвія). Домовлено про  співробітництво в таких сферах: обмін студентами, викладачами та дослідниками; обмін науковою та навчальною інформацією, документацією та публікаціями; спільні науково-дослідні програми; спільні навчальні програми; спільна організація семінарів, наукових зустрічей та курсів на тему, що представляє спільний інтерес; впровадження інноваційних методів навчання.
Перейти до вмісту