Міжнародна діяльність кафедри географії, екології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Міжнародна діяльність кафедри географії, екології і методики навчання

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» міжнародна діяльність ведеться в рамках співпраці з такими міжнародними партнерами:

  1. Університет м. Бремена і Падерборна (Федеративна Республіка Німеччина).
  2. Університет м. Жиліни (Словацька  Республіка)
  3. Латвійський університет  (м. Рига, Латвійська Республіка)
  4. Транспортного науково-дослідного центру ОФІ (м.Брно, Чеська Республіка)

Проект EcoBRU сприяв безперервному навчанню викладачів професійно-технічних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл Білорусі, Росії та України. Для даної цільової групи розроблялися і впроваджувалися програми електроннoго (так званого e-Learning) навчання-курсів підвищення кваліфікації в галузі екологічної освіти.

Координація проекту велася Бременським університетом. Підтримка, в свою чергу, забезпечувалася європейськими університетськими і не університетськими партнерами з Німеччини, Латвії, Словаччини та Чеської Республіки.

Перший проектний рік був спрямований на підготовку викладачів вищих навчальних закладів в країнах-партнерaх на концептуальну роботу і розвиток системи електронного навчання (e-Learning). Другий рік проекту відводився на розвиток електронних курсів. На третьому проектному році проводилося тестування, впровадження та постійне вдосконалення курсів.

По проекту EcoBRU викладачами кафедри було видано програми, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, проведено міжнародні конференції.

28-29 листопада 2019 року у Гомельському державному університеті імені Франциска Скорини (м. Гомель, Білорусь) відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання наук про Землю в концепції сталого розвитку Білорусі і співдружніх держав».

У конференції взяв участь кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії, екології і методики навчання Борис Олексійович Чернов з доповіддю за темою кафедрального дослідження: «Туристсько-краєзнавча підготовка майбутніх учителів географії – завершення розвитку їх творчих потенцій».

Доповідь є продовження теми статті «Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність», опублікованої у Українському географічному журналі у 2018 р. (Scopus).

587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейська проектна культура»

Головна мета проекту – розвиток навичок та компетентностей необхідних для імплементації як освітніх так і наукових проектів у співробітництві з партнерськими організаціями ЄС. Даний проект є першою спробою концептуалізувати та систематизувати досвід, отриманий молодими українськими спеціалістами під час співпраці з міжнародними організаціями, грантодавцями, беручи до увагу національну специфіку та особливості української системи освіти.

Викладачі, які взяли участь в проекті: кандидат педагогічних наук, доцент  Носаченко Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, старший викладач Мічуда Валерія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Дудка Інна Геннадіївна.

Проходження курсу дозволило науковцям підвищити свою компетентність у питаннях європейської проектної діяльності.

Договір про співробітництво із Запорізьким національним університетом

Наказ про зарахування на курс

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED»

MoPED – це проект з розвитку потенціалу, спрямований на модернізацію вищої освіти в Україні і відповідає національним пріоритетам щодо підвищення якості освіти та викладання.

Викладачі, які взяли участь в проекті: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, екології та методики навчання Носаченко Володимир Миколайович, Дудка Інна Геннадіївна. Результатом діяльності в рамках проекту було удосконалено зміст робочих програм навчальних дисциплін відповідно до місії проекту.

Erasmus+ Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR

Зимова академія «Екологічна безпека ЄС та України в контексті глобальних кліматичних змін» направлена на розширення діалогу між представниками влади, академічної спільноти та громадськості на тему екології та змін клімату, які ми відчуваємо з кожним роком сильніше.

Активним учасником Зимової академії, став кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, екології та методики навчання, заступник завідувача з наукової роботи Носаченко Володимир Миколайович. В результаті роботи Зимової школи, було розроблено групові проекти щодо протидії кліматичним змінам.

Сертифікат Носаченка В.М.

Доцент кафедри географії, екології і методики навчання факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Володимир Носаченко взяв участь у роботі Зимової академії «Екологічна безпека ЄС та України в контексті глобальних кліматичних змін», організованої за сприянням Європейського Союзу в рамках реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» (номер проєкту 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR). Навчальний проєкт направлений на розширення діалогу між представниками влади, академічної спільноти та громадськості на тему екології та змін клімату, які ми відчуваємо з кожним роком сильніше.

Зимова академія проходила з 14 по 18 грудня 2020 року на базі Сумського національного аграрного університету. З огляду на вимоги безпеки, навчальні лекторії та практичні заняття  відбувалися в онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM.

До участі в Зимовій академії долучилися державні службовці, екологи-практики, представники громадських організацій, представники сфери бізнесу та виробництва, викладачі закладів вищої освіти, вчителі шкіл, представники природно-заповідних фондів.

У ході навчання учасники змогли поспілкуватися з представниками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Програми ООН в Україні, Світового банку, Центру Разумкова, громадських організацій та фондів, що опікуються проблемами захисту довкілля, науковцями та громадськими активістами. За результатами навчання учасники напрацювали групові проєкти щодо протидії кліматичним змінам, пройшли підсумковий тестовий контроль та отримали сертифікати.

Перейти до вмісту