Кафедра біології та методики навчання

Кафедра біології та методики навчання

Нормативні документи

Положення про кафедру

Склад науково-педагогічних працівників кафедри на 2019-2020 н.р.

Графік консультацій науково-педагогічних працівників кафедри на 2019-2020 н.р.

План роботи кафедри на 2019-2020 н.р.

Звіт про роботу кафедри за 2018 р.

Графік проведення навчальних практик за напрямом підготовки «Біологія» на 2019-2020 р. (денна форма навчання)

Графік педагогічних практик природничо-технологічного факультету (сп. Біологія) на 2019-2020 н.р. (денна форма навчання)

Графік семестрових консультацій професорсько-викладацького складу кафедри біології і методики навчання 2019-2020 н.р.

Програма профорієнтаційної роботи кафедри біології і методики на 2018-2019 н.р.

План профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р.

Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2019-2020 н.р.

План роботи кафедри біології і методики навчання на 2019/2020 н.р.

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я)»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (другого рівня вищої освіти)

Close

Забезпечення освітнього процесу

Витяг із протоколу № 6 засідання кафедри біології і методики навчання

Перелік дисциплін, що забезпечує викладання кафедри

Робоча програма Біологічні аспекти взаємодії живих організмів

Робоча програма Біотехнологія, генна інженерія

Робоча програма Історія розвитку сучасної біології

Робоча програма методики викладання біології у ЗВО

Робоча програма Методологія та організація наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни Флора України

Робоча програма Основи дендрології, квітникарства та фітодизайну

Тематика кваліфікаційних робіт на 2019-2020 н.р.

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

Навчально-методичне забезпечення практик

Перелік баз практик

Наукова тема кафедри

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових та кваліфікаційних робіт

Організація наукових досліджень магістерського рівня із біології

Close

Вступнику-2020

Правила прийому-2020

Буклет Спеціальності 014 «Cередня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

Вартість навчання та реквізити оплати на 2020-2021 н.р.

Гаряча лінія приймальної комісії: + 38 (04567) 5-66-96; + 38 (096) 703-12-71; + 38 (095) 187-27-22; + 38 (093) 104-20-26

Кафедра біології і методики навчання здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр і магістр за освітніми програмами 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини), із присвоєнням кваліфікації бакалаврам: Вчитель біології та основ здоров’я людини та магістрам: Біолог. Викладач біології та основ здоров’я людини.

 Кафедра підтримує творчі та наукові зв’язки з науково-дослідними установами та  закладами вищої освіти України, в тому числі: відділом судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, відділом історії науки та техніки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Національним ботанічним садом ім. М.М.Гришка НАН України, Ботанічним садом імені О.В. Фоміна, КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України, Українським державним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та ін.

Close

Кафедра біології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» забезпечує викладання загальних та спеціальних дисциплін біологічного профілю, зокрема: ботаніка, зоологія, біохімія, хімія органічна та аналітична, генетика з основами селекції, мікробіологія, основи сільського господарства, методика викладання біології, історія біології, основи дендрології, квітникарства та фітодизайну, фізіологія рослин, молекулярна біологія, флора України, методологія і методика досліджень в біології та інші дисципліни студентам спеціальностей «Біологія та здоров’я людини» та «Географія» природничо-технологічного факультету.
Випускова кафедра біології та методики навчання готує фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

КЕРІВНИЦТВО

Шапран Ю.П.

Шапран Юрій Петрович

кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри біології і методики навчання

Особистий профіль  »

ЗАСТУПНИКИ

Довгопола Л.І.

Довгопола Людмила Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з навчальної роботи

Особистий профіль  »

Дзюбенко О.В.

Дзюбенко Олена Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи

Особистий профіль  »

СКЛАД

Куйбіда В.В.

Куйбіда Віктор Віталійович

кандидат біологічних наук, доктор історичних наук, професор

Особистий профіль  »

Джуран В.М.

Джуран Василь Миколайович

кандидат біологічних наук, професор

Особистий профіль  »

Глоба О.Ф.

Глоба Ольга Федорівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Лопатинська В.В.

Лопатинська
Валентина Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль  »

Трускавецька І.Я.

Трускавецька
Ірина Ярославівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Ярова О.А.

Ярова Олеся Анатоліївна

кандидат біологічних наук, доцент

Особистий профіль  »

Крецул Н.І.

Крецул Наталія Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Шаповал Л.В.

Шаповал Лариса Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль  »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Бараняк А.С.

Трускавецька Ангелина Степанівна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 4, каб. 420.

 kafbiology@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту