Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність на факультеті здійснюється через Відділ міжнародних зв’язків  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  який діє на базі університету вже понад 10 років. В рамках академічного і наукового обміну відділ співпрацює з вузами, фондами, підприємствами Данії, Німеччини, Франції, Іспанії, Туреччини, Польщі, Чехії, Литви, Білорусі, Молдови, Словаччини, Казахстану, Китаю, США, Канади, Португалії.

На сучасному етапі пріоритетними завданнями природничо-технологічного факультету в області міжнародної діяльності є:

  • розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
  • участь у міжнародних грантових програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах, тренінгах;
  • взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями з питань реалізації міжнародних зв’язків як факультету так і університету в цілому;
  • впровадження системи дистанційного викладання курсів окремих дисциплін з метою залучення іноземних фахівців до викладацької діяльності на факультеті;
  • організація закордонних відряджень з метою підвищення кваліфікації викладачів, студентів, аспірантів.
  • активізація роботи із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для розробки та впровадження у навчальний процес напрямів підготовки із отриманням подвійних дипломів про вищу освіту;
  • впровадження у практику системи оцінювання міжнародної активності кафедральних колективів для підвищення їх ролі у міжнародній діяльності факультету;
  • посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях.

Професорсько-викладацький склад факультету бере активну участь у реалізації міжнародних проектів та форумах серед яких основними є:

Міжнародний проект програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED) Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та ін.», партнером якого виступає наш університет.

Міжнародний проект Tempus IV+Project «Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine» – Еco-BRU.

Міжнародний проект Жана Моне «Основи європейської проектної діяльності» Запорізький національний університет, 587321-ЕРР-1 2017-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейська проектна культура  (EuroPROC)» (2019).

У жовтні 2019 року викладачі та студенти природничо-технологічного факультету брали активну участь у VIII Українсько-польському/Польсько-українському форумі «Освіта для миру» = «Edukacja dla pokoju».

Міжнародна науково-практична конференція. Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante (29.11.2019 м. Брюссель, Бельгія).

Міжнародна науково-практична конференція. «Scientific achievements of modern society» (4-6 декабря 2019 года Ливерпуль, Великобритания).

Міжнародна науково-практична конференція. Problems and prospects of implementation of innovative research results (13 грудня 2019 року м. Валлетта, Мальта).

Майбутня міжнародна діяльність факультету спрямована на вирішення завдань оволодіння кращими європейськими зразками інноваційної, освітньої, наукової діяльності; формування ефективного механізму наукової співпраці з міжнародними партнерами; входження в систему міжнародного науково-інформаційного і комунікаційного простору для залучення до наукової співпраці учених та дослідників з інших країн; активне залучення студентів та аспірантів до різних форм міжнародної діяльності.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту