Наукова робота

Науково-педагогічними працівниками природничо-технологічного факультету є 61 особа, з яких 9 докторів наук та 40 кандидатів наук. Студенти факультету щорічно займають призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад (за результатами 2019 року здобуто 8 нагород: ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 5 переможців; Всеукраїнські студентські олімпіади – 3 переможці). Студенти природничо-технологічного  факультету є активними учасниками Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. Регулярно приймають участь в організації та проведенні різних наукових заходів Товариства.

Протягом календарного 2019 року викладачі факультету брали  активну участь в міжнародних проектах, організації наукових конференцій та семінарів зокрема:

Міжнародний проект програми ЄС Erasmus + KA 2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»;

VIII Українсько-польський / Польсько-український форум «Освіта для миру»;

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених»;

ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»;

Членство у академічній групі проекту Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»;

Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи у закладах освіти»;

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту та туризму»;

VІІІ Міжнародна конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей та молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи»;

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна гуманітаристика»;

XІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна гуманітаристика»;

XІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна гуманітаристика»;

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна гуманітаристика»;

XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна гуманітаристика»;

ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція молодих вчених «Новітні інформаційні технології в освіті і науці».

Науково-педагогічними працівниками природничо-технологічного  факультету забезпечується виконання п’яти науково-дослідних ініціативних тем:

Історія розвитку природознавства, стан сучасної флори й фауни України, шляхи удосконалення підготовки фахівців галузі «Природничі науки» (державний реєстраційний номер  0118U003892); керівник – к. б. н., проф.  Джуран В.М.

Теоретико-методологічна сутність географії і дидактики географії вищої і загальноосвітньої школи (державний реєстраційний номер 0118U002080); керівник –  к. п. н., проф. Чернов Б. О.

Використання хмаро-орієнтованих технологій навчання у підготовці майбутніх учителів з математики (державний реєстраційний номер  0118U003538); керівник – к. п. н., доц. Шевчук Л.Д.

Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах інтеграційних процесів європейського освітнього простору (державний реєстраційний номер  0118U002081); керівник – д. п. н., проф. Шапран Ю.П.

Теорія і практика техніко-технологічного знання при підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технології (державний реєстраційний номер  018U001449); керівник – к. п. н., доц. Васенко В.В.

У 2019 році студенти природничо-технологічного факультету активно приймали участь та займали призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, та у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт та у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

П.І.П. студента Осадчук Сергій Місце проведення (базовий ВНЗ) Київський національний університет імені Тараса Шевченка
П.І.П. керівника Чернов Борис
Назва навчальної дисципліни географія Отримане місце

3

П.І.П. студента Сонько Володимир Іванович Місце проведення (базовий ВНЗ) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
П.І.П. керівника Бобовський Роман Петрович
Назва навчальної дисципліни математика Отримане місце 1
П.І.П. студента Кулакевич Михайло Місце проведення (базовий ВНЗ) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
П.І.П. керівника Васенко Василь Васильович
Назва навчальної дисципліни Трудове навчання та технології Отримане місце 2

 

Участь студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

П.І.П. студента Латишова Катерина Місце проведення (базовий ВНЗ) Полтавський НПУ імені В.Г. Короленка
П.І.П. керівника Дзюбенко О.В.
Галузь знань біологія Отримане місце ІІ
П.І.П. студента Рябокляч Карина Місце проведення (базовий ВНЗ) ПХДПУ
П.І.П. керівника Воловик Людмила
Галузь знань географія Отримане місце 3
П.І.П. студента Сонько Володимир Місце проведення (базовий ВНЗ)  4.04.2019 Мелітопольський педагогічний університет
П.І.П. керівника Олійник О.В.
Галузь знань Інформаційно-комунікаційні технології в освіті Отримане місце 1
П.І.П. студента Дроздик Євген Місце проведення (базовий ВНЗ) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
П.І.П. керівника Довбня П.І.
Галузь знань Професійна освіта Отримане місце 1
П.І.П. студента Колядич Андрій Місце проведення (базовий ВНЗ) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
П.І.П. керівника Вересоцька Наталія Іванівна
Галузь знань Технологічна освіта Отримане місце 2

Активні, здібні та творчі студенти працюють у проблемних групах, які закріплені за кафедрами природничо-технологічного  факультету, зокрема на кафедрі математики, інформатики та методики навчання:

Впровадження хмарних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес (ст. викл. Л. М. Ісак).

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту